Medlem
Personvernerklæring
Personvernerklæring Les
Samtykker

Kun Lions-medlemmer har tilgang til Medlemsboka i Lions Norge.
Ved å trekke samtykket, vil du bli fjernet fra Medlemsboka.

Følgende detaljer vises i Gnist

  • Bilde
  • Fødselsdato
  • E-post
  • Mobil
  • Post- og gateadresse
Vis i medlemsbok
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.